Diversity
scholarship

Varje år går vi miste om begåvade människor. Det kan bero på att personer med utomeuropeiskt ursprung inte ser sig själva representerade i en mycket västerländsk bransch. Eller på grund av systematisk diskriminering. Studier visar till exempel att afrosvenskar har lägre lön och sämre tillgång till högstatusyrken trots sin utbildningsnivå, och tyvärr är vår bransch inget undantag. För att främja mångfald har vi därför sedan några år instiftat ett stipendium för studenter på Beckmans Designhögskola.

Vad Ett årligt stipendium för designstudenter med utomeuropeisk bakgrund. Stipendiet är på 25 000 kr och en student belönas per läsår.

Varför Kommunikationsbranschen är homogen när det gäller ursprung, och representationen av personer med utomeuropeisk bakgrund är särskilt låg. Branschen bör så långt det är möjligt spegla det samhälle den vill kommunicera med. Syftet med stipendiet är att ekonomiskt stödja studenter med utomeuropeiskt ursprung för att hjälpa dem att starta sina karriärer och, i förlängningen, bidra till en bättre representation.

Hur Studenter med utomeuropeisk bakgrund på Beckmans program för Visuell kommunikation, årskurs 1, 2 och 3, är alla berättigade att söka. Stipendiet baseras på nivån av kreativitet, hantverk och ambition, och studenterna ansöker med sina portfolios. Stipendiet delas ut vid vårens examen.

Ansök till Essens mångfaldsstipendium senast den 01/05 2024

Vid frågor kontakta Anton Gårdsäter, Creative Director: anton.gardsater@esseninternational.com

Ansök här

Are you looking fora valuable partnership?