Diversity
scholarship

Varje år går vi miste om begåvade människor. Kanske för att personer med utomnordiskt ursprung inte ser sig själva representerade i en väldigt vit bransch. Eller för att man systematiskt diskrimineras. Exempelvis visar studier att afrosvenskar har lägre lön och sämre tillgång till högstatusyrken i förhållande till sin utbildningsnivå. Och vår bransch är dessvärre inget undantag.

För att uppmuntra mångfald har vi därför startat en rad initiativ. Bland annat spelar mångfaldsaspekten in när vi anställer och vi samarbetar med skolor i utsatta områden för att få fler att hitta till oss. Vi har också instiftat två stipendier på 25 000 kr vardera, öppna för alla elever på Beckmans med utomnordiskt ursprung att söka. Pengarna ska användas till att ge slutprojektet en extra skjuts och förhoppningsvis ett kliv in i branschen.

Ansök till Essens mångfaldsstipendium senast den 8/1-2023

Vid frågor kontakta Salma Alaca, HR Manager på Essen: salma.alaca@esseninternational.com

Ansök här

Are you looking fora valuable partnership?