Vi tar ansvar. För verksamheten vi bedriver, kulturen vi formar och för det avtryck vi lämnar efter oss i världen. Inkludering och hållbarhet börjar med oss. Här och nu.

Förändringbörjarhär

Större mångfald skapar
starkare varumärken

Vi som arbetar med kommunikation har länge misslyckats med att inkludera personer med annan etnisk bakgrund än den som vanligtvis tar plats i branschen. Både vad gäller anställda och personer som syns i kommunikationen. Resultatet är en skev representation av verkligheten. Något som dessutom bidrar till att upprätthålla den strukturella rasism som vi ser i världen.

Större mångfald skapar
starkare varumärken

Vi som arbetar med kommunikation har länge misslyckats med att inkludera personer med annan etnisk bakgrund än den som vanligtvis tar plats i branschen. Både vad gäller anställda och personer som syns i kommunikationen. Resultatet är en skev representation av verkligheten. Något som dessutom bidrar till att upprätthålla den strukturella rasism som vi ser i världen.

För att bidra till en nödvändig förändring arbetar vi aktivt med att: Inkludera personer med olika bakgrunder när vi sätter ihop team. Skapa bildbanker där personer med olika etniska bakgrunder syns. Dela jobbannonser i selektiva forum för att nå underrepresenterade kandidater. Vid rekrytering, applicera positiv särbehandling för lika kompetenser för att öka mångfalden.

Essens praktikprogram

Vi har tagit fram ett särskilt praktikprogram som enbart vänder sig till underrepresenterade grupper.

Läs mer

Från utsatt till insatt

Genom att samarbeta med organisationer specialiserade i frågan får vi möjligheten att jobba med ungdomar från socioekonomiskt utmanade områden, och ge dem chansen att upptäcka kommunikationsbranschen.

Essens mångfaldsstipendium

För att hjälpa underrepresenterade grupper att starta en karriär inom design har vi under de senaste åren etablerat ett stipendium för de mest framstående designstudenterna.

Läs mer

Samma förutsättningar för alla

Alla ska ha samma möjligheter att påverka och forma Essen. Vi säger ja till jämställdhet och nej till all form av diskriminering på grund av kön, könsidentitet, kulturell och etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning och funktionsförmåga. Jämställdhet är inte bara rättvist. Det är nödvändigt för att skapa morgondagens varumärken och kommunikation.

Miljöprogram

Att bidra till en bättre miljö är ett måste för alla företag. Och även om ingen kan göra allt, kan alla göra något. Det här gör vi:
  • Vi beställer miljöcertifierade produkter.
  • Vi återvinner allt som går att återvinna och skriver inte ut i onödan.
  • Vi åker kollektivt när vi reser lokalt.
  • Om möjligt, åker vi tåg när vi reser längre bort.

Letar du efterett hållbart partnerskap?